Zkoušky TOLES

Zkratkou TOLES se označuje Test of Legal English Skills. Zkoušky již dvanáct let organizuje britská společnost Global Legal English, která úzce spolupracuje s The Law Society of England and Wales. Zkouška je tvořena ve spolupráci s právnickými kancelářemi tak, aby její obsah co nejvíce odrážel potřeby praxe.

Jazyková škola OPORTUNIT je prvním a jediným zkouškovým centrem v České republice.

TOLES nabízí tři úrovně zkoušky:

 • TOLES Foundation
 • TOLES Higher
 • TOLES Advanced

TOLES Foundation

Základní úroveň zkoušky TOLES je vhodná pro ty, jejichž obecná angličtina je minimálně na středně pokročilé úrovni a s právnickou angličtinou teprve začínají. Samotná zkouška trvá 90 minut a testují se dovednosti čtení a psaní. Maximální počet bodů je 100. Zkouška zahrnuje celkem deset typově odlišných cvičení:

 • výběr významově se nehodícího slova ze skupiny slov
 • vyhledávání chybného slova ve větě
 • výběr věty, ve které je správně použita předložka
 • posouzení pravdivosti tvrzení na základě textu
 • seřazení jednotlivých částí textu
 • podřazení termínu či fráze pod konkrétní právní odvětví
 • doplnění správného slovesa do mezer ve větách
 • přiřazení definice k termínu použitému v textu
 • doplnění správného právního termínu do mezer v textu
 • zodpovězení otázek na základě textu

TOLES Higher

Druhá úroveň zkoušky TOLES nese název TOLES Higher. Zkouška je určena studentům, jejichž obecná úroveň znalosti anglického jazyka je středně pokročilá až pokročilá a znalost právnické angličtiny je rovněž na středně pokročilé úrovni. Testuje se čtení psaní a poslech. Test čtení a psaní trvá 90 minut, poslech pak cca 30 minut. Maximální počet bodů je 100. Část čtení a psaní obsahuje sedm různých cvičení:

 • doplňování chybějících slov do věty (výběr ze čtyř možností)
 • doplňování vhodných slov do textu (bez nabídky možností)
 • doplňování vhodných slov do textu (s nabídkou možností)
 • doplňování vhodných předložek do textu (s nabídkou možností)
 • přepis nevhodně použitých frází v dopisu
 • doplnění správné předložky do vět (výběr ze čtyř možností)
 • vysvětlení významů termínů použitých v textu

Poslechový test se skládá ze tří cvičení:

 • zodpovězení otázek
 • doplnění chybějícího slova v textu
 • posouzení pravdivosti tvrzení

TOLES Advanced

Nejvyšší úroveň zkoušky TOLES Advanced předpokládá velmi pokročilou znalost obecné i právnické angličtiny. Zkouška trvá 120 minut, testuje se čtení a psaní a maximálně lze dosáhnout 500 bodů. Úspěšný držitel certifikátu musí zvládnout následující cvičení:

 • doplňování chybějících slov do věty (výběr ze čtyř možností)
 • doplňování vhodných slov do textu (bez nabídky možností)
 • přepis odborného textu do "běžného" jazyka srozumitelného pro klienta
 • doplňování chybějících slov či vazeb do vět (bez nabídky možností)
 • doplňování chybějících předložek do vět (bez nabídky možností)
 • přepis dopisu klientovi
 • doplnění slov do mezer v textu (odvozování z nabídnutých slov)
 • vysvětlení významu vazeb, idiomů a frází použitých v textu
 • sepsání odpovědi na email

Zkoušky TOLES uznává celá řada právnických firem, společností a dalších institucí, mezi které např. patří:

The Law Society of England and Wales; Linklaters Oppenhoff & Radler; Allen & Overy LLP; Baker & McKenzie; PricewaterhouseCoopers; KPMG; Shearman & Sterling, Clifford Chance; Sony Ericsson; Daimler Chrysler; European Court of Justice; European Central Bank; International Criminal Court; Deutsche Bundesbank; Qatar Steel Company; Qatar Petrochemical Corporation; DuPont; Freshfields Bruckhaus Deringer; Siemens; Sony Ericsson; Daimler Chrysler; Brussels Bar Association; European Law Students Association.

Více informací o zkouškách TOLES včetně vzorových testů: www.toleslegal.com.