Přihláška

Uzávěrka přihlášek pro termín 22. 6. 2017 je 22. 5. 2017. Do tohoto data je rovněž nutné uhradit platbu za zkoušku.

Register to an exam: